דברים לזכרו

שם הכותב:
עינת טמסות משוררת
תאריך:
21/07/2014
כותרת:
מלח הארץ

התפילה הדקה שמע את הקול שמע אלוהיי שמע אתלמשפחה היקרה שלמות שמי עינת טמסות משוררת וצלמת לא הכרתי את רועי רק דרך הסיפורים והשיר ששמעתי ארץ צבי עם הבית החדש רועי גיבור מלח הארץ הזו כל המילים אילמות למראה יופיו לסיפורו שלא תדעו עוד צער לעולם ואת רועי נזכור לעד בלבינו על העוז הגבורה מלח הארץ הזאת יהי זכרו ברוך את השם הוא זעק /עינתי טמסות 21/7/2014 נכתב בעת המלחמה הזו מלחמת צוק איתן את השם הוא זעק בכדי להציל חיים של חבריו שיצאו עמו אל הקרב את השם הוא זעק בכדי להציל חיים שימשיכו לזכור איך הפך הוא לגיבור את השם הוא זעק בשביל להציל חיים בגופו סוכך על החברים שימשכו לזכור את רעי הגיבור אלוהים שמור על נשמת הילד שעמך נשמתו הרכה שבה סוכך לשמור חיים וכאן על האדמה האהובה הזאת הכואבת את מות בניה נזכור גם את רועי גיבור אם כל מלחמותיה . זה ממני אליכם משפחה יקרה שלא תדעו עוד צער לעולם