דברים לזכרו

שם הכותב:
נתנאל
תאריך:
-
כותרת:
רועי-תמיד תצעד איתי.

רועי, אני זוכר כשהגענו לשבת גיבוש במכינה בעלי הרב נתנאל דיבר עלייך, אני חושב שזה הוא שסיפר לנו שכשדרור ויינברג הי"ד נהרג אתה אמרת שהנחמה היחידה שלך היא שלפחות עכשיו יקומו עוד 10 דרורים. רועי, אתה, במעשיך, בגבורתך, במותך, ציוות על כולנו חיים. רועי, ניבאת ולא ידעת מה ניבאת, הנחמה היחידה של כולנו היא שיהיו עוד 10 כמוך. גיבור, כולם קוראים לך. ואפילו לאחותך היה קשה לקלוט את זה בסרט, אחי, גיבור?! כן גיבור... ליצחק שדה הייתה את ההגדרה לגיבור, אותה הוא כתב במאמרו. יצחק שדה כתב במאמרו: הגבורה איננה פיסגה. היא דרך העפלה שאין בה קפיצות. היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. לאומץ שבגבורה יכול להגיע גם האיש המפחד אם חזזקה בו נכונות ההקרבה. הפחד הוא מעצור והאיש הנכון יתגבר גם על המעצור הזה... הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות מסיבה מובנה מהלוחם נדרשת הסכמה למפרע להקרבה מקסימלית, לקרבן חיים אך אין זו הדרך היחידה אפשר זו דרך המלך של הגבורה אולם למעלה מוליכים אלפי שבילים הגבורה, כמו כל כשרון, אינה רכוש פרטי היא סגולה המעשירה את כל הכלל לכן נפשנו סולדת כל כך מגנדרנות והתפארות של אנשים אמיצים. בכך הם מרחיקים את עצמם מהפיסגה. לא הפחדנות היא היפוכה של הגבורה אלא האנוכיות האיש האנוכי יכול להיות אמיץ, אך גיבור לא יהיה אין גבורה בבאנדיטיזם אף לא בנועז ביותר. הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית הגבורה, שהיא הקרבה אינה אכזרית ביסודה היא איננה מתאכזרת זו היא הצורה הנעלה ביותר של השירות ביסודה היא אהבת הזולת. דרכה האנושית ביותר של הגבורה היא השליחות יש עושה למען הכלל ופעולתו משתבשת ביסודות זרים כמו יהירות סיפוק יצרים רצון להשתלטות אנוכיות קיבוצית של קבוצה קטנה ואז מופיעים גם הסימנים החיצוניים: פגיעות בבלתי אשמים אכזריות מיוחדת אי נקיון בבחירת האמצעים אי הערכת החיים. לא כן השליח הפועל רק בשם שולחיו ולמען שולחיו ובמידה שזה נחוץ לשולחיו רוחב הבסיס קובע את גובה הפיסגה הגבורה היא תכונה אנושית חיובית אין גבורה בלי מטרה הומאנית ובלי הומאניות כי עיקרה חיוב החיים החיים על כל גילוייהם הטובים. לכן קשה לו לאדם המחונן בסגולת הגבורה להרוג הוא מגיע לכך רק באין מוצא אחר כשאין צל של ספק בצדקת ההריגה כשהמעשה נחוץ למען החיים. ההקרבה איננה התבטלות. אין היא מבקשת את טשטוש עצמיותו של האיש רק אדם שיש לו הרבה יכול לתת הרבה ובאישיות הדלה אין בה כל טובה לכלל. ארצנו תדרוש כח הקרבה רב מן הנוער שלה. משום כך נחוץ לה נוער עשיר-רוח, צמא חיים ואושר ונכון להקריב את אושרו ואת חייו רועי, בך הייתה אותה נכונות להקרבה עצמית שכולנו ראינו. רועי, בך הייתה הגבורה המלווה בענווה אין סופית ובאי התגנדרות. רועי, אתה במעשיך הוכחת כמה לא אנוכי היית, כמה תחושת שליחות בערה בעצמותייך. רועי, "ביסודה היא אהבת הזולת" וכמה אהבת זולת הייתה בך. רועי, השליחות. דרכה האנשוית ביותר של הגבורה היא השליחות כך כתב יצחק שדה. ואתה כמה שליחות הייתה בך?? איך אמא שלך אמרה?? "בשביל מה ובשביל מי???!!!" אבל היא ידעה שזה לא יעזור, היא ידעה שיכולת להיות בהיי טק ולהצליח מאוד. אבל, עם ישראל צריך שליחים, מלאכים בדמיות אדם, ואתה כל כך האמנת בזה.... "הקרבה עצמית" יצחק שדה קרא לזה. "ארצנו תדרוש כח הקרבה רב מן הנוער שלה. משום כך נחוץ לה נוער עשיר-רוח, צמא חיים ואושר ונכון להקריב את אושרו ואת חייו...." רועי, לא הכרת אותי. אני לצערי לא הכרתי אותך, עד אותו יום ארור בראש חודש אב. רועי, שינית לי את החיים. ניפגש בקבר שלך ביום הולדתך, נפילתך. נתנאל.