דברים לזכרו

שם הכותב:
שולמית
תאריך:
28/06/2015
כותרת:
התפילה הדקה

התפילה הדקה
שמע את הקול שמע אלוהיי
שמע את הנפץ חבריי לעיניי
שמע אלוהים תן לי שנייה
כי יקרו פיקודיי וקול התחינה
לרחמיך אלוהיי.
ה רועי / ה לא חסר./ צלך לימיני/ לא ארע רע .
שמע ישראל שמע שליחותך
הרימון המושלך וגופי למולך
תשלם המשימה ותיגע בספך .
ה רועי / ה לא אחסר/ בדממה הדקה/ לא אירא מכל רע .
שמע ישראל שמע אלוהיי
בין אש ועשן כי חיים חבריי
ואני נשמתי למרגלותיך מנחה.
ה רועי/ ה לא אחסר/ ותקר האדמה /ויאמצו ילדיי .

נכתב מידית ב2006 .
הרגשתי את החבור המדויק שבמהותו. בלתי נמנע .זמן הוכיח את שחשתי במשמעותו לכלל ישראל (מכסת ה ל"ו ) . השיר ארץ צבי
בקולו של יהורם גאון מיישם מוכיח התמרת האנרגיה האצורה בעלותו לנחלת חיילין העם והכלל. ולו יהא כעמוד הענן לפניכם .
בקדושתו נישאתם .
שולמית .